Kategori arşivi: Söz Grubu

Hüner sahibini aziz eder

[Söz Grubu] – Hüner bir kimsenin her ortamda çok iyi yaptığı iş demektir. Bunun için hüner sahibi her yerde itibar görür, mutlu ve başarılı yaşar.

Bal yapmaz arı gibi

[Söz Grubu] – Bulunduğu yerde hiç durmadan amaçsız bir şekilde hâreket eden. Hareketlerinin sonunda hiçbir sonuç çıkmayan.

Alnı parlamak

[Söz Grubu] – Zekâsı belirgin hâle gelmek, belli olmak. Dürüstlüğü, iyiliği, sevecenliği belli olmak. Benzerlerinin arasında başarılan ile belirgin bir yere gelmek, bilinmek.

Çiçek olan yerde bal da olur

[Söz Grubu] – Bol imkân olan yerlerde bu imkânlardan yararlanmak isteyen yetenekli, yeteneksiz pek çok kimse bulunur.

Yedi düvele meydan okur

[Söz Grubu] – Bütün Avrupa’ya meydan okur. Etrafında bulunan kimselere efelik yapar, onlara kabadayılık yapar, taslar.

Beden eğitimi

[Söz Grubu] – Jimnastik. Kültürfizik. Vücudun geliştirilmesi, zinde tutulması için yapılan uygulama çalışmaları.

Ablukaya almak

[Söz Grubu] – Etrafını sarmak, başka kişi ve olaylar ile ilişkisini kesmek, bu yolla baskı altına almak.