Kategori arşivi: Söz Grubu

Yedi düvele meydan okur

[Söz Grubu] – Bütün Avrupa’ya meydan okur. Etrafında bulunan kimselere efelik yapar, onlara kabadayılık yapar, taslar.

Yaradana yan bakan

[Söz Grubu] – Şaşı gözlü. Bakışları bir doğrultuya çevrilemeyen.

Üç tuğlu vezir gibi

[Söz Grubu] – Büyüklenmek, hürmet ve saygı görmeyi istemek. küçük bir hareketle yapıverirler. Uzmanların küçük davranışları çok değerlidir.

Şehir uşağı

[Söz Grubu] – Şehir çocuğu. Kendisi ve ailesi şehirde doğup büyümüş kimse.