Kategori arşivi: Özlü Sözler

Zulüm İle abat olanın akıbeti berbat olur

[Özlü Söz] – Zorla, baskı ile başkalannın hakkını alıp zengin olan kimselere, o gün karşı çıkılmasa bile bu haram kazanç günün birinde mutlak sahibinin başına bir felâket getirecektir, getirir.

Zarardan korkan kâr etmez

[Özlü Söz] – Para kazanmak için bir işe, bir girişime başvurmalıdır. Girişimin iyi gitmeyeceğini başlamadan söyleyen, o işe başlamayan kimsenin kâr etmesi de mümkün değildir, düşünülemez.

Yoktan var etmek Allah’a vergidir

[Özlü Söz] – Hiç kimse bir şeyi yoktan var edemez. Bir şeyi hiç yokken var etmek, her şeyi, kâinatı var eden Tanrı’nın yapacağı iştir.

Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak

[Özlü Söz] – Sıkıntılı, tehlikeli bir durumdan kurtulmaya çalışırken daha fazla sıkıntılı ve tehlikeli bir durumun içine düşmek.

Yakasından atmak

[Atasözü] – Zorlu bir işi başkasına yüklemeye çalışmak. Kendinden istekte bulunan kişiyi yanından savmak, ondan kurtulmak.[Özlü Söz] – Her işin yapılmasında bir yöntem, bir teknik vardır. Ayrıca bunları uygulamanın da bir zamanı ve yeri bulunur. Bütün bunlar bir araya getirilirse o iş iyi ve tatlılıkla yapılır.

Tedbirde kusur eden takdire bahane buiur

[Özlü Söz] – Yapılan her ifde önceden gereken önlem alınmalıdır. Gereken önlemi almakta kusur eden 1 kimseler bunun sonuçlannı şanssızlıklarına yüklerler, bazen de kadere yüklerler ki bu tutum yanlıştır. Yapılan bir işde suçlu aramadan öncealın

Takdir ile yazılan, tedbir ile bozulmaz

[Özlü Söz] – Tanrı’nın kişinin alnına yazdığı ne ise mutlak olacaktır. Kişi bunu görecek, zevk ve sıkıntıları sürecektir. Ne kadar uğraşsa da alın yazısını, yazgısını değiştiremez, değiştirmesi mümkün değildir.

Takdir ne ise o olur

[Özlü Söz] – Tanrı’nın, kişinin alnına yazdığı ne ise mutlak o olacaktır. Kişinin geleceği Tanrı’nın çok önce takdiri ile şekillenmiştir.