Kategori arşivi: Deyimler

Züğürt tesellisi

[Deyim] – Bir işde önemsiz bir yanı öne . çıkararak, önce kaybedilen önemli bir İşi, yanı unutmaya gayret etmek, böylece kendini avutmaya çalışmak.

Zülfi yâre dokunmak

[Deyim] – Güçlü ve hatırlı bir kimseyi bir nedenle gücendirmek, kırmak. Çok saygın bir kimseyi gereksiz söz davranışlarla gücendirmek.

Zümrüd-ü Anka gibi

[Deyim] – Adı olduğu hâlde kendisi bir türlü bilinemeyen, ele geçirilemeyen.

Zırnık bile vermemek

[Deyim] – En kötüsünü, en küçüğünü bile vermemek. Hiçbir şey vermemek.r ki buda hoş bir durum değildir.

Ziyade olsun

[Deyim] – Sizin ikram ettiklerinizi yedik. Tanrı evinize ve sofranıza bolluk, bereket versin.

Zıvanadan çıkmak

[Deyim] – Delirmek, aklî dengesini kaybetmek. Çok öfkelenmek, kızmak. Taşkın hareketlerde bulunmak.er.Heriki duygu da onları bir kat daha çaresizlik içine iter. Bu da onlar için daha çok keder daha çok sıkıntı demektir.

Ziyan zebil olmak

[Deyim] – Boş yere harcanmak. İşe yaramaz duruma gelmek. Heder olmak.

Zifiri karanlık

[Deyim] – Koyu karanlık. Göz gözü görmeyecek kadar karanlık.)