Kategori arşivi: Deyimler

Ut yeri

[Deyim] – İnsanın cinsel organlarının bulunduğu bölge.

İki dirhem bir çekirdek

[Deyim] – Çok temiz, güzel, göz alıcı biçimde giyinmiş ve etrafına kırıtarak bakıyor, kırıtıyor.

Afyonu patlamak

[Deyim] – Çok öfkelenmek, sinirlenmek. Sakin ve kendi halinde iken aşırı bir şekilde rahatsız edildiği için fazla sinirlenmek.

Önünü ardını düşünmemek

[Deyim] – Ağzından çıkan sözün nereye gideceğini, kimleri etkileyeceğini hesap etmeden konuşmak. Davranışlarının nasıl etki bırakacağını hesap etmeden yapmak, uygulamak.

Çingene çalar, kürt oynar

[Deyim] – Kimin ne yaptığı belli değil, karmakarışık. Dağınık, karışık. şünmek gereklidir. Çocuklar en iyi elbiseleri dahi ÇOk çabuk kirletir ve parçalarlar. Çocuklar çabuk büyüdükleri için bu yıl alınan giysiler gelecek yıl sağlam kalsalar bile giyilmezler.onu uygularlar.

Kapanın elinde kalmak

[Deyim] – Hızlı davranıp elini çabuk tutanlar yararlanır. Yararlanılacak bir şeyden çabuk davrananlar yararlanabilir.

Boyunun ölçüsünü almak

[Deyim] – Kişinin yapacağına inanıp giriştiği işte başarılı olamaması. Bu nedenle yeteneğinin olmadığına kanaat getirmesi. Bu dünya bir değirmendir ki bir gün öğütür bizi :

Eli para görmek

[Deyim] – Para sıkıntısından kurtulmak. Önceleri parasızken daha sonra para kazanmaya başlamak.