Şahken şahbaz olmak

[Deyim] – (Alay için söylenir.) Zaten çok iyi değilken bir sebeple daha da kötü olmak.

Yoğurdum ekşidir deyen olmaz

[Atasözü] – Hiç kimse kendi malını kötü diye ortaya koymaz. Kendi dostlarının kötü olduğunu kabul etmez. Dostları hakkında söylenenleri kabul etmez.

Pire için yorgan yakmak

[Deyim] – Kendisine yapılan çok ufak bir kötülüğe karşı öç almak için; karşısındakini büyük zarara sokacak işe girişmek.

Su uyur düşman uyumaz

[Atasözü] – Düşman olan kişiler sakin sakin dursalar da bu onların kötülükten vazgeçtikleri anlamını vermez. Sakin sakin durarak karşılarındakilerin zayıf taraflarını kollarlar. En zayıf anını bulduklarında da hemen harekete geçip yapacakları fenalığın en kötüsün

Gönül çekmek

[Deyim] – Aşk sıkıntısı içinde olmak. Sevda çekmek.

Korktuğu başına gelmek

[Deyim] – Korkulup sakınılan bir şeyin bir gün başa gelmesi. İstenilmeyen duruma düşmek.

Kanı yerde kalmak

[Deyim] – İntikamı alınmamak. Yapılan bir kötülüğün hesabı sorulmamak.

Dizginleri salmak

[Deyim] – Üzerinde uyguladığı baskıyı, şiddeti azaltmak. yemine başvurur. Sözü doğru olan kişinin karşısındakini inandırmak için yemin etmesine gerek yok . tur.