Tebelleş olmak

[Deyim] – Birine çok yakın durmak, peşinden aynlmaz olmak. Başına bitmek. Devamlı istekte bulunmak.

Topal eşekle kervana karışmak

[Deyim] – Yeteneği im kânlan çok az olduğu veya olmadığı hâlde büyük bir iş yapmaya kalkışmak. Büyük fikirleri gerçekleştirmeye uğraşmak.

Ne idik, ne olduk

[Atasözü] – İçinde yaşadığımız toplum çok çabuk değişiyor. Biz bu toplumda bulunduğumuz ortamdan çok değişik ortamlara geldik. Bundan sonra da nerelere geleceğimiz, neler olacağı belli değil.

Kör kadı

[Deyim] – Bütün konuları karşısındakilere olduğu gibi söylemekten çekinmeyen kimse.

Çok koşan çabuk yorulur

[Atasözü] – Çok çalışan kimseler kendilerine bakmayı, gerekli zamanlarda dinlenmeyi bilmelidirler. Hep çalışacağım diyen ve durmadan çalışan kişiler hedeflerine ulaşamazlar. Kısa zaman içinde yorulurlar. İş yapacak güçleri kalmaz. İsteseler de işlerini bitire

Sağır işitmez uydurur

[Atasözü] – Sağır olanlar işitmezler. İşitmediklerini de belli etmemek için konuşanların ağız hareketlerine ve tavırlarına bakarak konuşmaya çalışırlar. Ne kadar gayret gösterseler de söylediklerinin bir kısmı yakıştırma, uydurmadır.

Soluk aldırmamak

[Deyim] – Acele ettirmek. Dinlenmesine fırsat tanımadan çalıştırmak.

Haydan gelen huya gider

[Atasözü] – Her şey bir emek sonucu olmalıdır. Emek verilmeden elde edilen her şey çok çabuk ziyan olur elden gider.