Kırkbir kere Maşaallah

[Deyim] – Tanrı nazardan saklasın, esirgesin. ğü biçimde yetişir. O da ilerde iyi bir ev kadını olur. Her şey aileden görülen etkiler ile şekillenir ve gelişir.

Kana susamak

[Deyim] – Öldürmek isteği ile dolu olmak. Öldürmeyi şiddetle istemek.

Hoş tutmak

[Deyim] – İyi davranışlarda bulunmak, kalbini kırmamak. Gururunu okşayıcı hareketlerde bulunmak.

Kusursuz güzel olmaz

[Atasözü] – Her güzel şeyin bir eksik tarafı vardır. Bu kişiye göre de değişir. Bunun için kusursuz bir güzellik aramak, bulmak mümkün değildir.

Soğuk nevale

[Deyim] – Sevimsiz. Davranışları ile kendini sevdirememiş.

Sana göre şapla şeker bir

[Deyim] – İyi ile kötüyü, yararlı ile yararsızı ayıracak durumda değilsin, ayıramıyorsun., gururunu kırar. Böyle söyle mektense hiçbir şey yapmamak daha iyidir. Bu bakımdan mert, efendi olan kimseler yaptıklarını söylemezler. Efendi olmayanlar ise yaptıklannı ortalıkta söylerler, hatta karşılık beklerler. edeceğini umar. Ev sahibi ise bütçesini ayarlamak zorundadır. Bunun için çok defa misafirin umdukları gerçekleşmez.