Başı gözü sadakası

[Deyim] – İleride karşılaşılabilecek felâketler için önceden sadaka vermek. Yoksullara yardım etmek.

Yataklık etmek

[Deyim] – Suçlu bir kişiyi saklamak, barındırmak. Suçluyu gizlice saklamak.

Geçmiş olsun

[Deyim] – Kırgınlık geçti, kırgınlığın nedenleri ortadan kalktı. Elinizdeki imkânlara bir daha kavuşamazsınız, onları kaybettiniz..

Ona göre hava hoş

[Deyim] – Bu olay onu yakından ilgilendirmiyor. Olayın sonuçlarını başkaları düşünsün, etkilenecek onlardır.