Söz dinlemek

[Deyim] – Kendine verilen öğütleri tutmak, yaşamını verilen öğütlere göre plânlamak.

Öteberi

[Deyim] – Türlü eşyalar, ufak tefek şeyler, değişik yiyecek eşyası.

Dizinin bağı çözülmek

[Deyim] – Çok korktuğu için ayakta duramaz hâle gelmek. Bir nedenle ayakta duramayacak hâle gelmek.

Helâle cömertlik olmaz

[Deyim] – Evli kişiler ister kadın olsun ister erkek karşı cinsten olan başka kişilerle çok samimi olmamalıdırlar. Samimiyet bunlar için doğru değildir. Yanlış anlaşılır, problemler çıkabilir. Helâl yoldan kazanılmış olan her şeyi mirasyedice harcamak doğrudeğil

Zümrüd-ü Anka gibi

[Deyim] – Adı olduğu hâlde kendisi bir türlü bilinemeyen, ele geçirilemeyen.

Altın cetvel

[Deyim] – Sayfaların kenarına sıvı altın ile itinalı bir şekilde çizilmiş düzgün çizgi.