Taban tepmek

[Deyim] – Sıkıntıya, yorgunluğa katlanarak uzun uzun yol yürümek.

At sahibine göre kişner

[Atasözü] – Toplumda bir yöneticinin yönetiminde çalışan kimseler yöneticinin tutumuna göre hareket ederler. Yönetici yetenekli ise yapılan işler de başarılı olur.

Gözden düşmek

[Deyim] – Kendisine verilen sevgiyi saygıyı kaybetmek. Eskisi gibi sevilmemek.

İki deliye bir akıllı

[Atasözü] – Birbirine ters düşen, birbirini anlamayan iki kişinin arasını bulacak, mantıklı bir kimsenin bulunması mutlak gereklidir. Böyle bir kimse olmazsa iki kişi arasındaki olaylar büyük problemlere dönüşür.

Yedi denizin attığı

[Deyim] – Bulunduğu çevrelerin hiçbirinde bannıp tutunamayan, kimsenin istemediği.

Ölüm var, dirim (kalım) var

[Atasözü] – İnsanlar malını ve zamanını, varlığını düşünerek kullanmalıdır. Geleceğini düşünmelidir.

Misafir umduğunu yemez, bulduğunu yer

[Atasözü] – Misafir gittiği evin maddî gücünü düşünerek nasıl ağırlanması gerektiğini kendisi hayal edebilir. Ama bu tutum yanlıştır. Ev sahibi ne yaparsa, ne ikram ederse onunla yetinmek zorundadır.

Önünü ardını düşünmemek

[Deyim] – Ağzından çıkan sözün nereye gideceğini, kimleri etkileyeceğini hesap etmeden konuşmak. Davranışlarının nasıl etki bırakacağını hesap etmeden yapmak, uygulamak.