Kaçın kurası

[Deyim] – Birçok olaya şahit olmuş, aldatılması çok zor, tecrübeli kimse.

Fitne sokmak

[Deyim] – İnsanları birbirine düşürmek. İnsanları birbirine düşürecek, geçimsizlik yapacak durumlara düşürmek.

Yanık yerin otu tez biter

[Atasözü] – İnsanlara büyük ıstırap veren olaylar bir zaman sonra unutulur. Onun yerini mutlu, neşeli duygular alır.

Aklı başından bir karış yukarıda

[Deyim] – Aklına gelen her şeyi üzerinde düşünmeden yapan. Etrafındaki leri dikkate almadan onların fikirlerine başvurmadan dilediğini yapan.

Yıldızı sönmek

[Deyim] – Şansı dönmüş. Şansı kapanmış. İtibardan düşmüş.

Her telden çalmak

[Deyim] – Her konuda az çok bilgi sahibi olmak. Her kişinin davranışına göre, kişinin arzu ettiği biçimde davranmak.

Bıçak yarası geçer, dil yarası geçmez

[Atasözü] – Bıçağın açtığı yara ne kadar derin olursa olsun belli bir zaman sonra iyileşir. Ama sözlerimizle karşımızdakinin gönlünde oluşturduğumuz üzüntü, kin ve kırgınlığı düzeltmenin imkânı yoktur. Ayrıca düşünmeden söylediğimiz sözlerinbaşk