Keyfi kaçmak

[Deyim] – Neşesini herhangi bir sebeple kaybetmek. Neşesi kaybolmak.

Gözde olmak

[Deyim] – Çok sevilip esirgenen kimse olmak. Bir kimsenin sevip koruduğu kadın olmak.[S.GJ Her zaman her yerde neşelendirmesini ve neşelenmesini çok iyi bilir. Her ortama rahatlıkla uyar.

Ayaklar baş, başlar ayak olmak

[Deyim] – Değersiz kimselerin yönetici, emir verici, değerli kimselerin ise yönetilen, emir alıcı olması.[S.GJ Çok büyük ve hareket hâlindeki sıcaklık. Sıcaklığın büyük dalgalar hâlinde yayılması.

Dile gelmek

[Deyim] – Konuşmaya başlamak. Uzun zaman sustuğu ve konuşmaz denildiği hâlde birden konuşmaya başlamak.

Ayranım ekşidir diyen olmaz

[Atasözü] – Her kişi neyi ele almışsa onun iyi olduğunu savunur. Mal satan en iyi malın kendisininki olduğunu, dostunu öven, en iyi dostun kendi dostu olduğunu savunur. Savunduğu kavramlar haklı olarak eleştirilse bile, o kişi bunları kabul etmez.kimseleri iyi tanıdıklarından daha dikkatli olur, önlemlerini alırlar.

Gemi aslanı

[Deyim] – Bir işe yaramayan, bir sorumluluk almayan gösterişli kimse.

Oğlan dayıya kız halaya çeker

[Atasözü] – Oğlan çocuğu genlerin tesiri ile dayıya kız ise halaya çeker, onun hareket ve tavırlarını alır. (Halk arasında yapılan bir yorumdur). Oğlan doğuran öğünsün kız doğuran döğünsün :

Yol yürümekle borç ödemekle

[Atasözü] – Her iş gereken çalışmayı yapmakla sonuçlanır. Her iş gerekli çalışmayı gerekli zamanda yapmakla sonuçlanır. Çalışmasını zamanında yapmayan kimse işini zamanında bitiremez, sonuç olumlu olmaz. Zamanında eksiksiz yapılan işler değerlidir, sonuca

Yıldızı barışmak

[Deyim] – İyi ve düzenli bir biçimde geçinir olmak. İyi geçim içinde olmak.