Serçe gibi bir dalda durmaz

[Özlü Söz] – Çok hareketli olmak. Bir yerde uzun zaman kalmamak. Bir işde bir fikirde uzun zaman durmamak, değiştirmek.

Yaya kaldın tatarağası

[Deyim] – İstediklerini gerçekleştiremeyeceksin, çünkü güvendiğin yerlerden yardım gelmeyecektir.

Yola gelmek

[Deyim] – Bir kimsenin ters tutumu için, düzelmek. Uslanmak. Kötü alışkanlıklarını terk etmek.

Volta atmak

[Deyim] – Aşağı yukarı gidip gelmek, amaçsız dolaşmak.

Kendi yağı iie kavrulmak

[Deyim] – Elinde olanla yetinmek. İhtiyaçlarını kendisi bulmak, karşılamak.ginliğini bir nedenle kaybettiği vakit onu yalnız bırakmayan, onu koruyan, gözeten, eski hâline getirmeye çalışan kimselerdir.

Domuz derisinden post, eski düşmandan dost olmaz

[Atasözü] – Domuz İslâm dininde yasaklanmış bir hayvandır. Eti yenmediği gibi derisi de hiçbir işde kullanılmaz. Tiksinti verir. Eski düşman da böyledir. Hiçbir zaman içten ve yakın olamaz. Gösterdiği yakınlığa da inanmak mümkün değildi

Çok koşan çabuk yorulur

[Atasözü] – Çok çalışan kimseler kendilerine bakmayı, gerekli zamanlarda dinlenmeyi bilmelidirler. Hep çalışacağım diyen ve durmadan çalışan kişiler hedeflerine ulaşamazlar. Kısa zaman içinde yorulurlar. İş yapacak güçleri kalmaz. İsteseler de işlerini bitire

Saltanat dedikleri cihan kavgasıdır

[Özlü Söz] – Bu dünyada ne kadar güçlü olunursa olunsun ölümle birlikte hepsi biter ve bu dünyada kalır. Öteki dünyaya bu güç gitmez. Bunun içindir ki saltanat için de olsa kavga etmek yanlış iş yapmak, yanlış hareket etmektir. Herkes daha güçlüola