Atım tepmez, itim kapmaz deme

[Atasözü] – Bütün insanların yaradılıştan gelen sert, olumsuz tarafları vardır. Bunlar eğitimle kontrol altına alınabilir. Ama hiç umulmayan bir zaman ve ortamda kişinin ta içinde kalmış davranışları meydana çıkabilir. Bu davranışlar etrafındakilerikırıp

Nabzını yoklamak

[Deyim] – Niyetlerini anlamaya çalışma. Gerçek düşüncesini anlamaya çalışmak.

Yuvayı yapan dişi kuştur

[Atasözü] – Bir evin mutluluk içinde olmasını sağlayan evi idare eden, onu zevkli bir yaşam yuvası hâline getiren kadındır.

Hocanın vurduğu yerde gül biter

[Atasözü] – Öğretmen çocuğu yetiştirmek için pek çok çareler dener. Bu arada gerekirse döver. Yapılan bütün işler çocuğun iyiliği, vatana, millete, ailesine faydalı olması içindir. Bundan dolayı öğretmenden yenen dayak diğer dayaklar ile bir tutulmamalı,