Kara gün dostu

[Deyim] – Bir kimse zor durumdâ kaldığında, ona her zamankinden fazla yakınlık gösteren arkadaş, iyi dost, samimi dost.durum nedeniyle evine bir alet, hacet almış olur.

Eli ayağı buz kesilmek

[Deyim] – Birdenbire aldığı bir haber sonrasında çok üzülmek, eli ayağı tutulmak, iş yapamaz duruma gelmek.

Tuzağa düşmek

[Deyim] – Kandırılmak. Kendisi için hazırlanmış bir düzenden kurtulamamak.

Yağma yok

[Deyim] – Öyle bir şey olmaz, buna kimse evet demez.

Elçiye zeval olmaz

[Atasözü] – İki kişi veya toplum arasında haber getirip götüren kişileri, getirip götürdükleri haberler için sorumlu tutmak doğru değildir.

Kör kadı

[Deyim] – Bütün konuları karşısındakilere olduğu gibi söylemekten çekinmeyen kimse.

İşini kış tut, yaz çıkarsa bahtına

[Atasözü] – İşi başlarken en güç. şartları dikkate alarak hazırlık yapmak lâzımdır. İşin getireceği problemleri önceden düşünmeli önlem almalıdır. Böyle yapan kişiler sürprizlerle karşılaşmazlar her şeye hazırlıklı olurlar. Ama iş hiçbir zorlukçıkar