Kategori arşivi: Güzel Sözler

Yedisinde ne ise yetmişinde de odur

[Güzel Söz] – İnsanların karakterlerini değiştirmek mümkün değildir. Küçük yaşta hangi şekilde terbiye alır, hangi huyları edinirlerse öyle devam ederler, değiştirmezler.

Yangın bacayı sardı

[Güzel Söz] – İşler umulmayan bir hızlılıkla gelişti, sona ermek üzere. Kişi karşısındakine çok çabuk âşık olup büyük bir aşka tutuldu, evlilik yakındır.ğiştirmez.

Yahudiyi öldürmekten korkutmak iyidir

[Güzel Söz] – Bazı kimseleri etkili bir girişim yapmaktan çok, aslı olmayan girişim ve sözlerle korkutmak daha iyi so mı ona kimse güvenmez, inanmaz. Başına gelebilecek en kötü olay da gelse etrafında bulunanlar inanıp yardım etmezler.

Uzun yaşın ahiri ölüm

[Güzel Söz] – Ne kadar uzun yaşanırsa yaşansın, sonunda bütün canlılar mutlak öleceklerdir. Bunu akıllarından çıkarmadan hareket etmeli, öyle yaşamalıdırlar. 

Türk gibi kuvvetli

[Güzel Söz] – Tarih içinde bütün ulusların kabul ettiği Türk kuvveti kadar acı bir kuvvete sahip. Çok kuvvetli.

Türk gibi mert

[Güzel Söz] – Sözüne güvenilir, hiçbir zaman sözünden dönmez, kötülük ve kalleşlik yapmaz, yiğit kimse.

Tez binen, tez iner

[Güzel Söz] – Bir işi çabuk yapmaya çalışan çabuk bitirir. Acele hareket eden çabuk sonuç alır ama bu çabuk sonuç her zaman istenilen sonuç olmaz.

Sürme çekerken göz çıkarır

[Güzel Söz] – Çok dikkatsizdir. En fazla dikkat edilmesi gereken yerde bile hata yapar, büyük hata yapar.rımutlak bizim olacaktır. Sabreyle işine hayır gelsin başına : IA]Bir işe başlanıldığında acele edilmez, gereken sabır gös