Kategori arşivi: Güzel Sözler

Soyu soydan, köpeği mandıradan almalı

[Güzel Söz] – Karşılıklı dostluklarda iyi ve soylu kimselerin seçilmesi gerekir. Soylu olan kişilerden zarar gelmez. Bunun için her işde soya dikkat etmek gerekir.

Yahudiyi öldürmekten korkutmak iyidir

[Güzel Söz] – Bazı kimseleri etkili bir girişim yapmaktan çok, aslı olmayan girişim ve sözlerle korkutmak daha iyi so mı ona kimse güvenmez, inanmaz. Başına gelebilecek en kötü olay da gelse etrafında bulunanlar inanıp yardım etmezler.

Hak değirmende olur

[Güzel Söz] – Harcadığın emeğinin sonucunu hakkımdır diyerek alacağını zannetme, çünkü hak ancak değirmenlerde uygulanır olmuştur. (Değirmende öğütülen tahıldan belli bir miktarı’ öğütme bedeli olarak değirmenci tarafından alınır. Buna “hak” denir.)

Ortak gemisi yürümez

[Güzel Söz] – Ortak olan kimseler günün birinde mutlak bir anlaşmazlığa” düşerler. Ondan sonra da karşı tarafa itimatsızlık başlar ve devam eder. En küçük olaylar kuşku ile karşılanır. Bu sebepten ortaklıklar kolay kolay devam ettirilemezler.

Lisan gönlün tercümanıdır

[Güzel Söz] – İnşanın gönlünde iyi duygular olabilir, bu duygular dünyanın en yüce duygulan da olabilir. Ancak bunların güzelliğini bilmek anlamak mümkün değildir. Konuşmalarımız gönlümüzün tercümanıdır. Onun içindir ki içimizin iyiliği çok güzel bir konuşma

Elin ayıbını söyleyen seninkini de söyler

[Güzel Söz] – Başkalarının ayıbını eksik taraflarını söylemek doğru olmadığı gibi, söyleyeni de dinlemek doğru değildir. Bugün bir başkası için konuşan kişi yarın bizim için de aynı şeyleri söyler. Bunun için onu dinleyerek dedikodu yapmasınyüce vebüyük olan ise ancak Tanrı’dır. Kişi bunları aklından çıkarmayıp sağlıkla, varlıkla ve güçle emretmeye çalışmamalı. Tanrı’nın bu nimetlerini olumlu yönde kullanmalıdır.

Er ol da baş yar

[Güzel Söz] – Erkek olan kişi kimsenin yardımına muhtaç olmadan kendi işini yapan, geçimini sağlayandır. Erkek olduğunu, erkekliğin gereğini gerektiğinde gösterebilendir.

Yangın bacayı sardı

[Güzel Söz] – İşler umulmayan bir hızlılıkla gelişti, sona ermek üzere. Kişi karşısındakine çok çabuk âşık olup büyük bir aşka tutuldu, evlilik yakındır.ğiştirmez.