Kategori arşivi: Güzel Sözler

Erkek aslan dişisinden kuvvet alır

[Güzel Söz] – Bir ailenin başarılı olması için maddî manevî sorumlulukların kadın tarafından da bilinip erkeğin böylece yalnız bırakılmaması lâzımdır. Kadın namuslu güvenilir, eşine yardımcı durumda olursa erkek başarılı olur.

Kaşığına ne gelirse bahtına

[Güzel Söz] – Hayatımız süresince karşımıza pek çok olaylar çıkar. Bunların iyi olanları da kötü olanları da vardır. Çokluk iyi olursa rahat, mutlu ve huzurlu oluruz. Çokluk kötü olursa mutluluğumuz ve huzurumuz azalır. Ama bunları tesbit etmek elimizdedeğilurve böylece devam eder gider.

Gailesi başından aşmış

[Güzel Söz] – Derdi, sıkıntısı o kadar çok ki hiçbirine.çare bulamayıp çırpınıp duru yor.

Öğrenmeye ar olmaz

[Güzel Söz] – Hangi şartlarda olursa olsun bilgi edinmek için elimizden geleni yapmalıdır. Utanmak, bunu bilmediğim bilinirse bana güler alay ederler diyerek çekingen davranmak yanlıştır. İlim Çin’de de olsa arayıp bulmak lâzımdır.

Kişinin ayıbını bir avuç toprak örter

[Güzel Söz] – İnsan hayatta ne kadar olumsuz davranışlarda bulunursa bulunsun, herkesin yüz karası olsa dahi öldüğü zaman her şey biter. Bir daha da söylenmez, hatırlanılmaz olur.

Türk gibi mert

[Güzel Söz] – Sözüne güvenilir, hiçbir zaman sözünden dönmez, kötülük ve kalleşlik yapmaz, yiğit kimse.

Hülya ile pilâv pişmez

[Güzel Söz] – Yapılacak her işde temel ihtiyaçlar mutlak karşılanmalıdır. Hiçbir şeye sahip olmadan (Para, taşınır taşınmaz mal vb.) işe girişmek kişiyi hiçbir sonuca ulaştıramayacağı gibi toplum içinde zor durumda bırakır.

Yedisinde ne ise yetmişinde de odur

[Güzel Söz] – İnsanların karakterlerini değiştirmek mümkün değildir. Küçük yaşta hangi şekilde terbiye alır, hangi huyları edinirlerse öyle devam ederler, değiştirmezler.

Lisan gönlün tercümanıdır

[Güzel Söz] – İnşanın gönlünde iyi duygular olabilir, bu duygular dünyanın en yüce duygulan da olabilir. Ancak bunların güzelliğini bilmek anlamak mümkün değildir. Konuşmalarımız gönlümüzün tercümanıdır. Onun içindir ki içimizin iyiliği çok güzel bir konuşma

Olur olmaz patırdıya pabuç bırakmamak

[Deyim] – Kolayca yılıpr korkup konunun peşini bırakmamak. Korkup yılmamak.[Güzel Söz]İşin anlaşılmaz hâle _ gelmesi, kötü ve faydasız duruma gelmesi İşi Allah’akalnvş [Deyim] – Kimse kendisine* s,arH rniyor. Yardım edilse de faydasZn J ? / m ef” . men yapılamaz. W ‘yok hemen he Işı Arap saçma dönmek ¦ rm hatalar yapabilir. Bunun içindir ki küçük hataları bağışlamak hoş görmek gerekmektedir.