Kategori arşivi: Söz Grubu

Sıpası yanında

[Söz Grubu] – Aşağılanan kimse için, çocuğunu da yanına almış.

Samyeli esmek

[Söz Grubu] – Ortalıkta tehlikeli, huzur bozucu bir durum hâkim olmak. Kurumak, huzursuz olmak.

Övünürse, baht övünsün

[Söz Grubu] – İnsanın şansı olmaya görsün. Bütün işleri doğru gider. Bütün işler doğru gidiyorsa bu kişinin şansının, bahtının iyi olmasından dolayıdır.

Namert olan yaptığı iyiliği başa kakar

[Söz Grubu] – İyilik karşılıksız ve Tanrı adına yapılan iştir. Karşılığı manevîdir. Mükafatını da Tanrı takdir edecek ve verecektir. Yapılan iyilikten sonra “bunu ben yaptım demek”, “ben yapmasaydım şöyle olurdu” demekiyilik yapılan kişiyi üzer

Keklik gibi sekmek

[Söz Grubu] – Zarif, hızlı ve alımlı bir şekilde yürümek.[Atasözü] – Bir yerde çalışmayan kendi ve ailesinin geçimi için para kazanmayan kimsenin geçineceği para da olmayınca, başkalarına el açmak mecburiyetinde kalacağı tabiîdir. Başkalarına el açmak, dilencilik de toplumda utanılacak bir durumdur. Bu duruma düşmemek için çalışmaktan ayrılmamalıdır.