Kategori arşivi: Atasözleri

Zumada peşrev olmaz, ne çıkarsa bahtına

[Atasözü] – Plânsız hareket etmek doğru değildir. Plânsız yapılan işlerde de bir yöntem aramak doğru değildir. O iş kendi işleyişi içinde devam eder. Kurallan olmadan yapılan işlerde doğruluk aramak imkânı yoktur. İşin sonucunu rastlantıya bırak

Zûrefanın düşkünü, beyaz giyer kış günü

[Atasözü] – Varlık içindeyken kıyafetine özen gösteren kişi, fakir düşünce kendisine, mevsime, modaya uymayan kıyafetleri giymek zorunda kalabilir. Önceleri sözü geçen, sayılan kişi, eski durumunu kaybedince başkalarının yadırgadığı işler yapar

Zenginin malı züğürdün çenesini yorar

[Atasözü] – Zengin kimselerin malları züğürt kimselerin konuşmasının konusu olur. Hatta dedikodu da yaparlar. Ama bütün bu konuşmalar onlara bir fayda sağlamaz. Boşuna zaman kaybı olur.

Zeytin dededen, incir babadan kalmalı

[Atasözü] – Zeytinin iyi ürün vermesi için bir insan ömründen fazla bir zamanın geçmesi gereklidir. Bağ ise ömrün yansından az bir zamanda tam olarak ürün vermeye başlar.

Zırva tevil götürmez

[Atasözü] – Saçma, mantıksız sözler mantığa uyar hâle getirilmeye çalışılsa da saçmalığını ortadan kaldırmaya, değersizliğini gidermeye imkân yoktur.

Zor oyunu bozar

[Atasözü] – Bir işi kurallarına göre yapmak iyidir. Ancak aynı işi kural dışına çıkararak zorla yaptırmaya, yapmaya kalkarsak kural ortadan kalkar iş yolundan çıkar. Başka b’fr yöne doğru yönelmiş olur. Zor kullanan, güçlü olan, kanunsuz da olsa zaman zaman istediğini

Zora dağlar dayanmaz

[Atasözü] – İnsanın azmi ile oluşturulan teknik güç karşısında durmak, direnmek imkânsızdır. İnsanın azmi ve iradesi karşısında her şey erimeye boyun eğmeye mahkûmdur.

Zorla güzellik olmaz

[Atasözü] – Bir kimseye iyi olmayan bir şeyi zorla iyidir diye kabul ettirmenin imkânı yoktur. Kişiye beğenmediğini zor kullanarak beğendirmek mümkün olmaz.