Kategori arşivi: Özlü Sözler

Şecaat arzederken mer-i kipti sirkatin söyler

[Özlü Söz] – Çingenenin delikanlısı yaptığı kahramanlığı anlatırken, toplumda kötü bir şey olan hırsızlıktan bahis açar. (Toplum değerleri kişilere göre değişir.)

Söylesem söz olur, söylemesem dert

[Özlü Söz] – Yaptığı çok kötüdür. Yüzüne vurulsa dedikodu yapıp üste çıkmaya çalışacaktır. Ben de düşman kazanacağım. Söylemesem bu yaptıkları yanına kalacak, bir daha tekrarlanacak, kötü sonuçlar alınacaktır. Bu da bana sıkıntı verecek bir durum oluştu

Sofrada elini, mecliste dilini kısa tut

[Özlü Söz] – Sofrada pek çok kimse vardır, aç olsak bile yemeklere hızla saldırırsak aç gözlü derler ve küçümserler. Bir toplantıda ise her söze katılıp ukalalık etmek insanın küçümsenmesini sağlar. Toplu yerde gerekmediği zaman konuşmak hatalıolur

Selâm para kelâm para

[Özlü Söz] – En küçük bir hizmet bile para karşılığı yapılıyor. Her şey para karşılığı yapılıyor.

Serçe gibi bir dalda durmaz

[Özlü Söz] – Çok hareketli olmak. Bir yerde uzun zaman kalmamak. Bir işde bir fikirde uzun zaman durmamak, değiştirmek.

Saltanat dedikleri cihan kavgasıdır

[Özlü Söz] – Bu dünyada ne kadar güçlü olunursa olunsun ölümle birlikte hepsi biter ve bu dünyada kalır. Öteki dünyaya bu güç gitmez. Bunun içindir ki saltanat için de olsa kavga etmek yanlış iş yapmak, yanlış hareket etmektir. Herkes daha güçlüola

Sabırlı kulunu Allah sever

[Özlü Söz] – Sabırlı kişi kolay kolay kötülük etmez, düşüncelidir. İnsanları sever. Üstün nitelikli böyle bir kimseyi de Tanrı takdir eder, sever. Sabır ile koruk helva, dut yaprağı atlas dibi olur :

Sadaka verenin ömrü uzun olur

[Özlü Söz] – Sadaka veren Tanrı’ya karşı görevlerinden birini yapmış olur. Bundan dolayı mutlu ve huzurludur. Bu da onun daha çok yaşamasına sebep olur. Tanrı da kendisine itaat eden kulunun ömrünü arttırır.