Kategori arşivi: Deyimler

Zor zar

[Deyim] – Zorlukla. İstemeye istemeye.

Ziftin pekini yemek

[Deyim] – Verilen iyi bir yemeği bile yemiyor ne yerse yesiıı karışmıyorum, beni ilgilendirmez.

Zora koşmak

[Deyim] – Engellemek. Problemler çıkararak rahat, kolay’hareket etmesine engel olmak.

Ziftlenmek

[Deyim] – Yemek, çok çok yemek. Yolsuz bir şekilde kazanç elde etmek.makta güçlük çekerler. Sıkıntı içindedirler. Çevrelerinin dışına çıktıklan zaman tanınmak sevilmek bir yana karınlarını dahi güç doyururlar. Bunun içindir ki her kişi mutlak bir hüner sahibi olup hayata öyle atılmalıdır.

Zoru olmak

[Deyim] – Bir sıkıntısı olmak.çükkusurları dert edip mutsuz olmak yerine büyük mutluluklarla mutlanmak, umutlanmak doğru yoldur.

Zihni evvel

[Deyim] – Anlayışlı, kolay anlayan. Açıkgöz.

Zihni takılmak

[Deyim] – Hal’edilmesi gerekli konu üzerinde durmak, meşgul olmak. Sorunu çözmek için çabada bulunmak.