Kategori arşivi: Atasözleri

Zorla güzellik olmaz

[Atasözü] – Bir kimseye iyi olmayan bir şeyi zorla iyidir diye kabul ettirmenin imkânı yoktur. Kişiye beğenmediğini zor kullanarak beğendirmek mümkün olmaz.

Zahirenin ambarı sabanın ucundadır

[Atasözü] – Toprak çok iyi işlenir vebakılırsa bol ürün alınır. Bir işin başına geçenler iyi sonuç almak istiyorlarsa işlerine bütün güçleri ile sarılmalıdırlar.

Zahmetsiz lokma yenmez

[Atasözü] – Boş durana kimse yardım etmez. Bir şey vermez. Rahat yaşamak için çok çalışmak, alın teri dökmek gerekir. Ne kadar çok çalışırsak o kadar bol imkânlara ve rahata kavuşuruz.

Zahmetsiz rahmet olmaz

[Atasözü] – Çaba göstermeden, sıkıntı çekmeden arzu edilen güzel ve iyi sonuçlara ulaşılmaz.

Zaman sana uymazsa sen zamana uy

[Atasözü] – İçinde yaşanılan zamanın şartlan bizim düşünce ve davranışlarımıza uymayabilir. Kendi düşüncelerimizi kabul ettirmek için etrafımızdakilerle sürtüşmek doğru değildir. Zamanın gidişine uymak, ona göre davranmak en çıkar yoldur.

Zararın neresinden dönülürse kârdır

[Atasözü] – Bir iş devamlı olarak zarar ediyorsa en kısa zamanda onu bırakmak lâzımdır. Bırakıldığı zamana kadar olan ziyandır. Bırakıldığı için ise bir daha zarar edilmeyeceği göz önüne alınırsa, bırakıldığı zamandan, sonrasını kâr olarak kabuletmek

Zemheride sür de çalı ile sür

[Atasözü] – Tarlanın zemheride sürülmesi ekinin iyi olması için çok önemlidir. Tarlayı esasında dikkatli ve derin sürmek gerekir. Ama derin de olmasa, üstten de olsa tarlayı zemheride mutlak sürmek lâzımdır.

Yüzü güzel olanın huyu da güzel olur

[Atasözü] – İnsanın iyiliği yüzünden belli olur. İçinde iyilikler taşıyan kimsenin yüzü güleç ve nurlu görünür. İçinde kötülükler saklayan kimselerin ise ne kadar güzelleştirmeye çalışsalar da yüzlerinde kin ve nefretlerini görmek mümkündür.

Yürük at yemini kendi arttırır

[Atasözü] – İşini bilen onu zamanında yapan kimseleri, işlerini yaptırmak için uyarmak gereksizdir. Başarıları yüksek olduğu için emeklerinin sonucunu da fazlası ile alırlar.

Yürük ata paha olmaz

[Atasözü] – Görevini bilen çalışkan, başarılı kimselerin çalışması para ile ölçülemez. Onların kıymeti çok fazladır.