Olur olmaz patırdıya pabuç bırakmamak

[Deyim] – Kolayca yılıpr korkup konunun peşini bırakmamak. Korkup yılmamak.[Güzel Söz]İşin anlaşılmaz hâle _ gelmesi, kötü ve faydasız duruma gelmesi İşi Allah’akalnvş [Deyim] – Kimse kendisine* s,arH rniyor. Yardım edilse de faydasZn J ? / m ef” . men yapılamaz. W ‘yok hemen he Işı Arap saçma dönmek ¦ rm hatalar yapabilir. Bunun içindir ki küçük hataları bağışlamak hoş görmek gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.