Saman altından su yürütmek

[Deyim] – Hiç kimseye belli edip sezdirmeden iş yapmak, yaptığı işler ile etrafındakileri birbirine düşürmek.

Lâf torbaya girmez

[Atasözü] – Bir konu hakkında konuşurken iyice düşünmeliyiz. Ağzımızdan çıkan bir sözü geriye çevirmemiz, saklamamız mümkün değildir.

Zincirden boşanmış gibi

[Deyim] – Delice, çılgınca hareket eden. Hareketlerine, davranışlarına hâkim olmadan hareket eden.

Maşası olmak

[Deyim] – Bir kimsenin isteklerini yerine ” getirir olmak, aracı olmak.

Güneş görmek

[Deyim] – Güneş ışığının bol geldiği bir yerde olmak.

Kafa dengi

[Deyim] – Hareketleri uyumlu, etrafındaki kimselerle iyi geçinen kimse, kimseler.

Hak değirmende olur

[Güzel Söz] – Harcadığın emeğinin sonucunu hakkımdır diyerek alacağını zannetme, çünkü hak ancak değirmenlerde uygulanır olmuştur. (Değirmende öğütülen tahıldan belli bir miktarı’ öğütme bedeli olarak değirmenci tarafından alınır. Buna “hak” denir.)