Zifiri karanlık

[Deyim] – Koyu karanlık. Göz gözü görmeyecek kadar karanlık.)

Zıvanadan çıkmak

[Deyim] – Delirmek, aklî dengesini kaybetmek. Çok öfkelenmek, kızmak. Taşkın hareketlerde bulunmak.er.Heriki duygu da onları bir kat daha çaresizlik içine iter. Bu da onlar için daha çok keder daha çok sıkıntı demektir.

Zırva tevil götürmez

[Atasözü] – Saçma, mantıksız sözler mantığa uyar hâle getirilmeye çalışılsa da saçmalığını ortadan kaldırmaya, değersizliğini gidermeye imkân yoktur.

Zırnık bile vermemek

[Deyim] – En kötüsünü, en küçüğünü bile vermemek. Hiçbir şey vermemek.r ki buda hoş bir durum değildir.

Zeytin dededen, incir babadan kalmalı

[Atasözü] – Zeytinin iyi ürün vermesi için bir insan ömründen fazla bir zamanın geçmesi gereklidir. Bağ ise ömrün yansından az bir zamanda tam olarak ürün vermeye başlar.

Zevkini çıkarmak

[Deyim] – Bir konudan mümkün olduğu kadar zevk almak. Yeterli zevki almak.