Zincir kıran dağ deviren

[Deyim] – Hareketlerinde denge olmayan, aklına gelen her şeyi sorumsuzca yapan. Etrafına zarar verir hâle gelmiş olan.

Zilsiz oynamak

[Deyim] – Çok sevinmek. Bir konu ile ilgili olarak çok sevinmek. Sevincini her şeyiyle belli etmek.

Zil zurna sarhoş

[Deyim] – Çok sarhoş. Aşırı derecede sarhoş.laşmış kimse yangından çıkmış kişi ile aynı zararı görmüş, çok büyük zarara uğramış gibi olur.

Zihnini kurcalamak

[Deyim] – Bir şeyin insanın aklına takılıp, onu sık sık o konu hakkında düşünmeye sevk etmesi, düşündürmesi. Aklına devamlı gelerek kişiyi düşündürmek, meşgul etmek, kafasını yormak.

Zihni takılmak

[Deyim] – Hal’edilmesi gerekli konu üzerinde durmak, meşgul olmak. Sorunu çözmek için çabada bulunmak.

Zihni evvel

[Deyim] – Anlayışlı, kolay anlayan. Açıkgöz.

Ziftlenmek

[Deyim] – Yemek, çok çok yemek. Yolsuz bir şekilde kazanç elde etmek.makta güçlük çekerler. Sıkıntı içindedirler. Çevrelerinin dışına çıktıklan zaman tanınmak sevilmek bir yana karınlarını dahi güç doyururlar. Bunun içindir ki her kişi mutlak bir hüner sahibi olup hayata öyle atılmalıdır.

Ziftin pekini yemek

[Deyim] – Verilen iyi bir yemeği bile yemiyor ne yerse yesiıı karışmıyorum, beni ilgilendirmez.