Kategori arşivi: Güzel Sözler

Surete bakma, sirete bak

[Güzel Söz] – Kişinin dış görünüşü iyi veya fena olabilir, buna bakarak hüküm vermek doğru olmaz. Önemli olan insanın iç görünüşüdür. Duyguları, davranışları, duygularını dile getirişidir. Kişi hakkında hüküm verirken o kişinin iç görünüşünü dikkate almakgerek

Soyu soydan, köpeği mandıradan almalı

[Güzel Söz] – Karşılıklı dostluklarda iyi ve soylu kimselerin seçilmesi gerekir. Soylu olan kişilerden zarar gelmez. Bunun için her işde soya dikkat etmek gerekir.

Sabır cennetin anahtarıdır

[Güzel Söz] – Tanrı sabreden kulunu sever, ona cennetinin kapılarını açar. Tanrı tarafından da takdir edilen seçkin bir üstünlüktür, meziyettir.

Sadık dost akrabadan yeğdir

[Güzel Söz] – İyi günde, kötü günde yanımızda bulunan bir komşu, bir dost, kan bağı ile bağlı olduğumuz fakat zor günlerimizde yanımızda olmayan akrabadan fazla değerlidir.çok geçer. Geçmese bile cömerdin harcadığı kadar olur.Bunun için cömert ile nekesin harcadıkları birbirine eşit olur.

Pehlivan kisbeti yağından bellidir

[Güzel Söz] – Satın alınmak istenen mal dış görünüşü ile kendini belli dilerinden sık sık para isteyen kimselerden uzak durmaya çalışırlar.

Ölümden ötesi yok ya?

[Güzel Söz] – İnsanın başına gelecek en kötü olay ölümdür. Bu dünyada yapılacak her şey, kazanılacak bütün başarılar sağlıkla sıhhatle ilgilidir. Sağ olmadıktan sonra hiçbir şey olmayacaktır. En kötü sonuç ölmek, bu dünyayı terk her gün problemlerle karşı karşıy

Ortak gemisi yürümez

[Güzel Söz] – Ortak olan kimseler günün birinde mutlak bir anlaşmazlığa” düşerler. Ondan sonra da karşı tarafa itimatsızlık başlar ve devam eder. En küçük olaylar kuşku ile karşılanır. Bu sebepten ortaklıklar kolay kolay devam ettirilemezler.

Öğrenmeye ar olmaz

[Güzel Söz] – Hangi şartlarda olursa olsun bilgi edinmek için elimizden geleni yapmalıdır. Utanmak, bunu bilmediğim bilinirse bana güler alay ederler diyerek çekingen davranmak yanlıştır. İlim Çin’de de olsa arayıp bulmak lâzımdır.

Olmaz olmaz deme, olmaz olmaz

[Atasözü] – Hayatta karşımıza çıkabilecek hiçbir şey için olmaz demek, çıkmaz demek doğru değildir. Hiç ummadığımız olaylar, hiç ummadığımız zamanlarda karşımıza en şaşırtıcı biçimde çıkabilir.[Güzel Söz] Bir kimsenin darda olduğunu bilerek ona yardım edip işini tamamlatan kimse, büyük sevap kazanır, Tanrı ona yardım eder. Diğer insanlar da onu takdireder ve yardımlarını esirgemezler. İş çığırından çıkmak [Deyim] – İşin yolundan sapması,