Sabun köpüğü gibi sönmek

[Deyim] – (Zayıf olduğu hat7” de kuvvetli görünmeye çalışan kişi veya durumun) Küçük bir etki ile birden sönmek, kayboluvermek.

Hele şükür

[Deyim] – Arzu edilen sonuca ulaşıldığı için mutluyum, huzurluyum.

Bilimsel kimlik

[Söz Grubu] – Bir kişinin verdiği derslerle, yazdığı kitaplarla, eserlerle bir veya daha çok ko

Aklına takılmak

[Deyim] – Bir şeyin kişinin sürekli olarak kafasında olması. Kafası sürekli olarak çözmek istediği konu ile meşgul olmak.

Ölürse yer beğensin, kalırsa el beğensin

[Atasözü] – Çocuklar terbiyeli yetiştirilmelidir. Terbiyesi ile bu dünyada yaşayanlann sevgisini, saygısını kazandığı gibi ölünce de Tanrı katında iyi bir kul olarak kabul edilmelidir. Bunun için de bu dünyada çok iyi yetiştirilmesi gerekmekt

Cahilin dostluğundan âlimin düşmanlığı yeğdir

[Atasözü] – Âlim her şeyi bilen kimsedir. Yaptığının sonuçlarını bilir ve katlanır. Kendisi ile dost olmak kolay olduğu gibi düşman olunduğu zaman da bir noktada anlaşmak mümkündür. Çünkü âlim kişi doğru düşünür. Cahil ise doğru düşünmediğ

Keyfini çıkarmak

[Deyim] – Neşesinden istifade etmek. Yavaş yavaş sindire sindire keyfine, neşesine varmak.

Ak gün ağartır, kara gün karartır

[Atasözü] – Kişinin sağlığı yerinde, kazancı da iyi ise mutlu bir yaşayış içindedir. Huzurludur, iyimserdir. Bunun aksi olan üzüntülü, sıkıntılı dertli bir yaşayış ise kişiyi vaktinden önce ihtiyarlatır, çökertir. Hayattan zevk alamaz hâle getirir.Öm