Soğukkanlı

[Deyim] – En kötü olaylar karşısında bile duygularını belli etmeyip heyecana kapılmayan.

Dünya kelâmı etmemek

[Deyim] – Hiç konuşmamak, susmak. yardımı yapan, üzüntüleri hafifletmeye çalışan kişiler gerçek dost olduklarını belli ederler.

Koyun can derdinde, kasap yağ derdinde

[Atasözü] – Bir kimsenin uğradığı büyük kayıplar diğer kişiler için büyük kazançların elde edilmesine neden olur. yacağını bilmek gerekir. Bir kimse hakkında karar verirken kendi kurallarımıza göre değil, daha geniş ve etraflı düşünüp karar vermek

Kaynana dırıltısı

[Deyim] – Bir sapın etrafında bulunan dişli bir tahtanın dönmesi ile çıkan huzur bozucu sesler. Yerinde kullanılmayan sinir bozan sözler.

Aşk olmayınca meşk olmaz

[Atasözü] – Yapacağımız işlere karşı aşırı bir sevgi duymazsak çok başarılı olamayız. Öğreneceğimiz konuya çok büyük yakınlık duyarsak öğrenmede de çok başanlı oluruz.

Ye kürküm ye

[Deyim] – Bana gösterilen iltifat kişiliğime değil giyim kuşamtmadır.

Oturan aslandan gezen tilki yeğdir

[Atasözü] – İnsanlar her zaman gayretli ve çalışkan olmalıdır. Ailesinin asaleti, babasının zenginliği, ona yardımcı olmayabilir. Ama çalışan, gayretli olan kişi her zaman başarılı ve mutlu olacaktır.