Kaş yapayım derken göz çıkarmak

[Deyim] – Küçük bir işi düzelteceğim derken daha büyük bir zarara sebep olmak. Kaşığı herkes yapar ama sapını ortaya getiremez :

Sakla samanı, gelir zamanı

[Atasözü] – Çok değersiz bularak atmak istediğimiz maddeleri saklayıp esirgemekte yarar vardır. Bir gün gelir mutlak lâzım olur. En değerli bir işimizin bitirilmesini sağlayabilir.

Sefa pezevengi

[Deyim] – Eğlenceye çok düşkün. Zevkine eğlencesine düşkün.

Yalancı kim? İşittiğini söyleyen

[Atasözü] – İnsanlar her duyduklannı doğrulamadan başkalarına söyleme melidirler. Duyduklannın, işittiklerinin aslı yoksa onlar da yalancı durumuna düşerler.

Yar beni ansın da çürük bir elma ile olsun

[Atasözü] – Dostlar arasında en önemli şey unutmamak ve unutmadığını belli etmektir. Unutmadığını belli etmek de zaman zaman verilen küçük hediyeler ile mümkün olur. Hediyenin küçüğü büyüğü yoktur. Hediye değerli, değersiz diye ölçülmez. Hediy

Çok bilen çok yanılır

[Atasözü] – Çok şeyi bilmek her şeyi bilmek değildir. Çok şey bilen kimse her şeyi bileceğini zannettiği zaman bilmediği pek çok şeyle karşılaşır. Şaşırır. Kendine güveni kaybolur, yanılgı büyük olduğu için bildiği şeylerde dahi tereddüte düşer. Kişi çok şey bildi

Zor oyunu bozar

[Atasözü] – Bir işi kurallarına göre yapmak iyidir. Ancak aynı işi kural dışına çıkararak zorla yaptırmaya, yapmaya kalkarsak kural ortadan kalkar iş yolundan çıkar. Başka b’fr yöne doğru yönelmiş olur. Zor kullanan, güçlü olan, kanunsuz da olsa zaman zaman istediğini

Parayı veren düdüğü çalar

[Atasözü] – Toplumumuzda jjara en etkili silâhlardan bir tanesini oluşturur. Bunun için isteklerimizin pek çoğunu para sayesinde elde edebiliriz.gibağıbu problemleri kolayca çözer.