Sütüne havale etmek

[Deyim] – Bir işi karşısındaki kimsenin namus ve şerefine bırakmak. Bir işin yapılıp yapılmamasını karşısındakinin namus ve vicdanına bırakmak, beklemek.

Uzaktan davulun sesi hoş gelir

[Atasözü] – Özelliğini iyi bilmediğimiz iş ve konulann sıkıntılarını da bitmemize imkân yoktur. Bazen çok zor bir konuyu çok kolaymış gibi kabul ettiğimiz de olur. Yanlış bir yol izlemekte olduğumuzu unuturuz. çok kaliteli olması gibi sıfatları vardır. Ma

Lâfla kann doymaz

[Deyim] – Boş lâflar ederek kendimizin ve ailemizin geçimini temin etmek mümkün değildir.

Rafa koymak

[Deyim] – İhmal etmek. Bir kenara bırakmak. Üstünde durmamak.

Uykusu başına vurmak

[Deyim] – İyi uyuyamadığı için dengesizce davranmak. Ters tavır ve hareketlerde bulunmak.

Kerem gibi yanmak

[Deyim] – Kimsenin yardımı olmadan derdi ile sıkıntılar içinde kalmak. Derdine derman olunamamak, bulunamamak. Aşk ile yanmak.

Boyun eğmek

[Deyim] – Kendisinden güçlü olanın emrine, hâkimiyetine girmek.

Cihan bir yana o bir yana

[Özlü Söz] – Çok değer veriyorum. Hiç kimse onun gibi olamaz. O herkesten başkadır, değerlidir.